Start
Verksamhet
Om oss
Hyr Bygdegården
Bli medlem
Arkiv
Välkommen till Byalagets hemsida.
För att se vad som hänt under året klicka på arkiv.

Årsmötet diskuterade bland annat
den kraftigt försämrade trafiksäkerheten, som uppstod
då Trafikverket tog bort belysningen
vid infarterna från E16 till Barkhyttan, Sibbersbo, Bergviken och Sälgsjönäs. Styrelsen fick i uppdrag att kräva att trafiksäkerheten vid infarterna ska återställas till en acceptabel nivå.

Mötet avslutades med kaffe
och tårta till underhållning av
Kaj Ramsel

9 december
Gofika i Bygdegården kl 15

Gilla oss på Facebook Barkhyttans Byalag

I samarbete med