Start
Verksamhet
Om oss
Hyr Bygdegården
Bli medlem
Arkiv
Välkommen till Byalagets hemsida.
För att se vad som hänt under året klicka på arkiv.

Skrotinsamlingen i byn gör alla till vinnare!
100 ton metallskrot till industrin, 100 000 kr till föreningarna och 175 ton mindre växthusgaser.

Bra för byn
Samarbetet med Stena Recycling började i maj 2013 då containern ställdes upp vid BIK-stugan.
Det visade sig finnas ett stort behov av en lättillgänglig plats för metallskrot och vi har fått många glada tillrop och tack för initiativet.

Bra för föreningarna
Under 2020 kunde vi leverera drygt 18 ton skrot. Tyvärr var efterfrågan låg under pandemikonjunkturen och skrotpriset på bottennivå, men det gav ändå drygt 12000 kr. Under de 8 år som vi samlat skrot har föreningarna fått dela på runt 100 000 kr! 

Bra för plånboken
Det som bara är skrot för någon kan vara något som en annan behöver. Allt som lämnats i eller utanför containern är skänkt till föreningarna, men vi ser gärna att saker kan återanvändas och säljer för en billig penning direkt till bybor. Takplåt, ventilationsrör, bilmotor, cykel och diskbänk är exempel på saker som kommit någon annan till nytta. Tyvärr har vi haft några stölder av material, men de allra flesta har tagit kontakt och kommit överens om pris.

Bra för miljön
Metallskrot lämpar sig mycket bra för återvinning och kan i princip återvinnas oändligt många gångar. Användning av järnskrot i ståltillverkningen sparar väldigt mycket energi som annars skulle gå åt till malmbrytning och järnframställning. Minskad energiförbrukning betyder också minskat utsläpp av växthusgasen koldioxid, CO2.
De 175 000 kg CO2, som vårt skrot sparat in motsvarar utsläppen för 2000 bilresor t.o.r. Barkhyttan-Stockholm.

Men vad händer med skrotet som hämtas i byn?

Eftersom det i containern finns många olika material och olika material som sitter ihop, måste skroten sorteras. Först åker allt ner i en stor kvarn som krossar det till, som störst, knytnävsstora bitar. En fläkt suger sedan upp lättare material som trä, gummi och textil samt grus och annat skräp. Trä, textil och gummi går som bränsle till värmeverken, grus och sten till anläggningsarbeten.

Små lätta metallbitar som sugits upp av fläkten sorteras ut. Det tunga materialet passerar magneter som skiljer ut järnet. 70% av skrotet är järn som kan gå direkt till stålverken.
Material som inte är magnetiska fortsätter genom olika bad där en del flyter på ytan och en del sjunker till botten. Till sist har man sorterat ut rostfritt stål, koppar, aluminium och magnesium. Det kan dessutom finnas andra råvaror i små mängder som kan skiljas ut i en fortsatt process.

Metallskrot lämpar sig mycket bra för återvinning och kan i princip återvinnas oändligt många gångar. Exempel på användningen av järn som förädlas i stål- och smältverk är tunnplåt i bilar och bjälkar till broar. Rostfritt stål tål tuffa miljöer och används bland annat i den kemiska industrin.
Koppar leder elektricitet bra och finns i kablar och andra el- och elektronikprodukter.

Aluminium leder också elektricitet bra och har låg vikt. Återvunnet aluminium finns i elledningar, dryckesburkar och flygplanskroppar.

 

Vad händer med skrotet?

9 december
Gofika i Bygdegården kl 15

Gilla oss på Facebook Barkhyttans Byalag

I samarbete med