Start
Kommande aktiviteter
Om oss
Hyr Bygdegården
Bli medlem
Arkiv
Välkommen till Byalagets hemsida.
För att se vad som hänt under året klicka på arkiv.
Styrelsen 2018
Ordförande
Weikko Skoog
070-794 16 33
Ledamot
Lars Olofsson
076-793 61 27

Sekreterare
Cicci Mohem
070-563 61 55
Ledamot
Pelle Pettersson
0730-30 30 71
Lägg ett meddelande i Byalagets brevlåda vid stora anslagstavlan på Barkhyttevägen i Barkhyttan
Kassör
Gunilla Djuvfeldt
070-396 60 32

Ersättare
Gunilla Höglund
070-877 16 92
Ledamot
Diana Blomgren
0290- 860 74

Studieansvarig
Britt Zettlin
0290-861 51
Skicka ett meddelande till
ordförande på
info@barkhyttan.se
Ledamot
Margareta Kling
070-652 27 27


  Adress: Vandringsvägen 2, HOFORS
XY-kodinat: 671 60 84 – 153 20 79
Du når hela styrelsen med ett mejl till byalaget@barkhyttan.se

Aktiviteter:

Juni
5 Försommarfest
24 Veterantraktorträff
Möte om Grann-samverkan

Juli
15 Byavandring

Gilla oss på Facebook Barkhyttans Byalag

I samarbete med