Start
Verksamhet
Om oss
Hyr Bygdegården
Bli medlem
Arkiv
Välkommen till Byalagets hemsida.
För att se vad som hänt under året klicka på arkiv.
Styrelse 2021 och kontakter
Ordförande
Weikko Skoog
070-794 16 33
Ledamot
Gunilla Djuvfeldt
070-396 60 32

Swish 123 396 9342
Bankgiro: 5918-8953

Sekreterare
Cicci Mohem
070-563 61 55
Ledamot
Pelle Pettersson
0730-30 30 71
Byalagets brevlåda
Vandringsvägen 2, 813 90 Hofors
Kassör
Lars Olofsson
076-148 69 42

Ledamot
Gunilla Höglund
070-877 16 92
Ledamot
Diana Blomgren
0290- 860 74

Ledamot
Margareta Kling
070-652 27 27
Skicka ett meddelande till ordförande/sekreterare på
info@barkhyttan.se
Ledamot
Elisabeth Dahl
070-576 93 77


Ersättare
Cicci Mohem
och en representant för BIK

Besöksadress:
Vandringsvägen 2 Hofors.
GPS-koordinater:
(WG84) 60.56096, 16.39007

Du når hela styrelsen med ett mejl till byalaget@barkhyttan.se
 
Byalagets personuppgiftspolicy
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller även för Byalaget. Förordningen ger dig ökade rättigheter för användningen av dina personuppgifter och möjlighet att påverka den information som sparas!
Byalaget registrerar personuppgifter i form av namn, adress, e-post och telefonnummer. Personnummer registreras endast när det krävs i bokföringen. Personer som lämnar uppgifter om sig själva anses ha samtyckt till registrering.
Uppgifterna finns i medlemsregistret och i adresslistor som används för kontakter med medlemmar, deltagare i evenemang och företag och organisationer. Uppgifterna lämnas aldrig ut till utomstående.
Personuppgifterna raderas då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för byalagets verksamhet. Information behålls då det krävs på grund av andra lagkrav, t.ex. bokföringslagen.
Bilder kan publiceras för att informera om byalagets verksamhet. Bilder på enskilda personer publiceras aldrig utan samtycke. Allmänna mingelbilder publiceras med hänvisning till byalagets intresse att visa upp verksamheten. Uppgifter på hemsidan finns kvar så länge ingen begär att de ska raderas.
Alla registrerade har rätt att få se sina personuppgifter, rätt att få felaktigheter rättade, rätt att få veta hur länge de lagras, rätt att få sina uppgifter raderade om de inte längre behövs i byalagets verksamhet och rätt att anmäla felaktig uppgiftshantering till Datainspektionen
 

15 juli
Berättarkväll

11 augusti
Utebio

Gilla oss på Facebook Barkhyttans Byalag

I samarbete med